Periodic Table of Arguments

The atomic building blocks of persuasive discourse

Alfa Kwadrant

Het Alfa Kwadrant van het Periodiek Systeem der Argumenten bevat alle zogenoemde eerste-orde predicaatargumenten. De conclusie en premisse van dergelijke argumenten hebben hetzelfde subject (a) en een verschillend predicaat (en Y). Dit betekent dat ze de volgende vorm aannemen:

a is X, want a is Y

Eerste-orde predicaatargumenten worden nader van elkaar onderscheiden op basis van een identificatie van de typen uitspraken. Door de conclusie en de premisse te labelen als een feitelijke uitspraak (F), waarderende uitspraak (V) of beleidsuitspraak (P), kan elk argument worden gekarakteriseerd als een specifieke combinatie van uitspraken. Voorbeelden van argumenten in dit kwadrant zijn:

Schermafdruk 2018-03-19 21.02.23

het teken-argument ondersteunt een feit (F) met een ander feit (F)

Schermafdruk 2018-11-24 21.20.30

het effect-argument ondersteunt een feit (F) met een ander feit (F)

Schermafdruk 2018-03-19 21.02.35

het criterium-argument ondersteunt een waarde (V) met een feit (F)

Schermafdruk 2018-03-19 21.02.53het pragmatisch argument ondersteunt een beleid (P) met een feit (F)

Schermafdruk 2018-03-19 21.03.06

het evaluatie-argument ondersteunt een beleid (P) met een waarde (V)