Periodic Table of Arguments

The building blocks of persuasive discourse

Alfa Kwadrant

Het Alfa Kwadrant van het Periodiek Systeem der Argumenten bevat alle zogenoemde eerste-orde predicaatargumenten. De conclusie en de premisse van dergelijke argumenten hebben hetzelfde subject (a) en een verschillend predicaat (en Y), hetgeen betekent dat ze de volgende vorm aannemen:

a is X, want a is Y

De werking van argumenten is gebaseerd op de aanwezigheid van een gemeenschappelijke term – het ‘steunpunt’ van het argument – en het bestaan van een verband tussen de niet-gemeenschappelijke termen – de ‘hefboom’ van het argument (zie Wagemans, 2019).

Schermafdruk 2019-05-11 17.44.28

Figuur 1. Conceptuele representatie van een eerste-orde predicaatargument

Bij eerste-orde predicaatargumenten, zoals te zien in Figuur 1, fungeert subject a als het steunpunt en het verband tussen de predicaten Y en X als de hefboom van het argument. Concrete voorbeelden van dat laatste zijn ‘Y is een effect van X‘, de hefboom van het effect-argument, en ‘Y is een criterium voor X‘, die van het criterium-argument.

Eerste-orde predicaatargumenten worden nader van elkaar onderscheiden op basis van een identificatie van de typen uitspraken. Door de conclusie en de premisse te labelen als een feitelijke uitspraak (F), waarderende uitspraak (V) of beleidsuitspraak (P), kan elk argument worden gekarakteriseerd als een specifieke combinatie van uitspraken. Voorbeelden van argumenten in dit kwadrant zijn:

Schermafdruk 2018-03-19 21.02.23het teken-argument ondersteunt een feit (F) met een ander feit (F)

Schermafdruk 2018-11-24 21.20.30

het effect-argument ondersteunt een feit (F) met een ander feit (F)

 

 

Schermafdruk 2018-03-19 21.02.35

het criterium-argument ondersteunt een waarde (V) met een feit (F)

Schermafdruk 2018-03-19 21.02.53het pragmatisch argument ondersteunt een beleid (P) met een feit (F)

 

 

Schermafdruk 2018-03-19 21.03.06

het evaluatie-argument ondersteunt een beleid (P) met een waarde (V)