Periodic Table of Arguments

The atomic building blocks of persuasive discourse

Periodiek Systeem der Argumenten

Het Periodiek Systeem der Argumenten is een omvattend overzicht van de technieken die mensen gebruiken om anderen van hun standpunt te overtuigen. Het systeem is geïnspireerd op de klassieke disciplines dialectica (de kunst van het filosofisch debat) en retorica (de kunst van het houden van een toespraak). Het moderniseert hun traditionele beschrijvingen van argumentatieschema’s, drogredenen en andere overtuigingsmiddelen door ze te verenigen in een overkoepelend raamwerk dat uit vier verschillende kwadranten bestaat:

Schermafdruk 2018-05-14 22.26.21

Voor nadere informatie en concrete voorbeelden van de verschillende soorten argumenten, gelieve het Alfa Kwadrant, het Beta Kwadrant, het Gamma Kwadrant en het Delta Kwadrant van het systeem te raadplegen.