Periodic Table of Arguments

The building blocks of persuasive discourse

Periodiek Systeem der Argumenten

Het Periodiek Systeem der Argumenten is een omvattend overzicht van de technieken die mensen gebruiken om anderen van iets te overtuigen. Het overzicht is gebaseerd op de taxonomieën van argumenten die zijn ontwikkeld binnen de klassieke disciplines dialectica (de kunst van het filosofische debat) en retorica (de kunst van het houden van een toespraak). Het systematiseert hun traditionele beschrijvingen van argumentatieschema’s, drogredenen en andere overtuigingsmiddelen en brengt ze samen in een overkoepelend raamwerk dat bestaat uit vier verschillende kwadranten:

PDF_Periodic_Table_of_Arguments_2.4

Argumenten die zich in hetzelfde kwadrant bevinden hebben dezelfde vorm, en argumenten met dezelfde kleur hebben dezelfde combinatie van soorten uitspraken. Meer uitleg en analyses van concrete voorbeelden zijn te vinden op de pagina’s over het Alfa Kwadrant, het Beta Kwadrant, het Gamma Kwadrant en het Delta Kwadrant op deze website.

De Argument Type Identification Procedure bevat stapsgewijze richtlijnen voor het identificeren van de verschillende typen argumenten. Andere pagina’s op deze website bevatten een korte uitleg van de aard en het nut van het systeem en een overzicht van bijbehorende onderzoeksprojecten.

Het downloaden van academische artikelen over het Periodiek Systeem der Argumenten kan via de zijbalk aan de rechterkant.