PERIODIC TABLE OF ARGUMENTS

THE ATOMIC BUILDING BLOCKS OF PERSUASIVE DISCOURSE

Periodiek Systeem der Argumenten

Deze problemen worden opgelost, niet door het toevoegen van nieuwe ervaringen, maar door het samenbrengen van wat al lang bekend is. — Wittgenstein

Het Periodiek Systeem der Argumenten is een omvattend overzicht van de technieken die mensen gebruiken om anderen van hun standpunt te overtuigen. Het overzicht is gebaseerd op de taxonomieën van argumenten die ontwikkeld zijn binnen de klassieke disciplines dialectica (de kunst van het filosofische debat) en retorica (de kunst van het houden van een toespraak). Het systematiseert de traditionele beschrijvingen van argumentatieschema’s, drogredenen en andere overtuigingsmiddelen door ze samen te voegen in een raamwerk dat uit vier verschillende kwadranten bestaat.

PDF_Periodic_Table_of_Arguments_2.4

Bovenstaande visualisatie geeft inzicht in de gemeenschappelijke kenmerken van de verschillende argumenttypen die in het Periodiek Systeem der Argumenten worden onderscheiden. Argumenten met dezelfde vorm bevinden zich in hetzelfde kwadrant, terwijl argumenten met dezelfde combinatie van uitspraken zich in dezelfde kolom bevinden. Ga voor meer uitleg over de onderliggende systematiek en analyses van voorbeelden naar de pagina’s gewijd aan het Alfa Kwadrant, het Beta Kwadrant, het Gamma Kwadrant en het Delta Kwadrant.

Raadpleeg de Argument Type Identification Procedure (ATIP) voor gedetailleerde richtlijnen voor het identificeren van argumenten in natuurlijke taal. Andere pagina’s op deze website bevatten een alphabetical list van argumenttypes, een uitleg van het theoretical framework van het systeem en een overzicht van bijbehorende research projects.

Ga voor downloads van academische artikelen over het Periodiek Systeem der Argumenten naar de zijbalk aan de rechterkant of bezoek these pages op Academia.edu.

 

%d bloggers like this: